Onlinekids

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет платформата Onlinekids.bg

Основната цел на тези общи условия е да се уредят начина, достъпа до съдържание и използване на услугите, правата и задълженията Ви като физическо лице до интернет платформата за търсене и резервиране на онлайн събития за деца и родители Onlinekids.bg на “София играе” ООД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК 203804115, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, бул. “Македония” 27 и представлявано от Деница Господинова и Цветелина Даскалова в качеството им на управители.

С приемане на тези условия Вие давате Вашето съгласие интернет платформата Onlinekids.bg да събира и използва Вашите лични данни във връзка с предоставяните услуги, съгласно Политиката за защита на личните данни.

При достъпване на платформата и използване на услугите й, Вие се съгласявате с тези общи условия, което създава автоматично договорни отношения между Вас и “София играе” ООД. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте платформата Onlinekids.bg.

По всяко време и поради всякаква причини “София играе” ООД може да промени или премахне (временно или за постоянно) интернет платформата, както и различни части от нея, без предупреждение и да прекрати договорните отношения с Вас.

“София играе” ООД има право по-всяко време да променя и/или допълва Общите условия. След публикуването им на сайта на платформата те влизат в сила. В случай, че продължите да използвате платформата  след публикуване на новите Общи условия, това ще се счита за приемане на промените от Ваша страна. 

Възможно е някои организатори на онлайн курсове и събития за деца или родители да имат допълнителни условия и/или изисквания за участие в събитията им и/или политики за връщане на парите при отказана резервация или отменено събитие и/или промоции и ваучери за отстъпки и други. Подобни условия ще бъдат публикувани на страницата на събитието. Ваше задължение е да се запознаете с тези условия. Закупуване на билет за курс или събитие се счита за приемане на тези условия. В случаи, че някое от условията, поставени от организаторите са в противоречие с тези Общи условия, превес взимат условията на организаторите.

Вие нямате право да прехвърляте правата и задълженията си описани в тези Общи условия и/или произтичащи от отношения с доставчик на услуги, възникнали в резултат на посредничеството на Onlinekids.bg без предварителното писмено съгласие от наша страна. Може да
отправите Вашите искания на office@onlinekids.bg.

“София играе” ООД има право да прехвърля правата и задълженията си описани в тези Общи условия без Вашето съгласие, в случай на прехвърляне на собствеността, бизнеса или активите на “София играе” ООД и/или на правоприемник при сливане с друго дружество.

В случай че “София играе” ООД не използва свои права или разпоредби спрямо тези Общи условия, това няма да се счита за отказ от такива права или разпоредби, освен ако такъв отказ не е отправен изрично в писмена форма от страна на “София играе” ООД.

1. ПЛАТФОРМАТА

Платформата Onlinekids.bg Ви дава възможност да търсите, преглеждате, харесвате и купувате достъп до онлайн курсове и събитие за деца и родители. Курсовете и онлайн платформите за провеждане се предоставят и осигуряват изцяло от трети страни – Организатори на курсове.

Търсенето, харесването, резервирането и купуването на билети за участие е изключително за лично ползване. Платформата Onlinekids.bg е посредник между Вас и организаторите на онлайн курсове и събития.

При използването на платформата Вие ще имате достъп до следните функционалности и услуги:

I. Страница за търсене на онлайн курсове и събития - тук може да търсите информация за различни онлайн курсове и събития, като ги филтрирате по възраст, време и категория.

II. Страница на онлайн курс или събитие - на нея може да прочетете подробности за предлагания курс или събитие за деца или родители - препоръчителна възраст, продължителност на срещата, описание, големина на групата, допълнителни изисквания, цена и др. 

От страницата на онлайн курса, платформата предоставя възможност за закупуване на билети онлайн. Потребителят се запознава с информацията и взима решение на своя отговорност дали да закупи билети. При закупуване на билети, потребителят подава лична информация - име на детето, възраст на детето (в някои случаи) и електронен адрес на родителя. Тук може да прочетете повече подробности за Политиката за защита на личните данни.

Платформата генерира електронни билети, които ще бъдат изпращани на подадената електронна поща, след обработване на плащането. Onlinekids.bg не носи отговорност при предоставяне на грешни данни относно имейл адреса от страна на потребителя или при невъзможност на потребителя да осъществи достъп до електронната си поща. 

III. Страница на организатор/ учител на онлайн курсове или събития - на тази страница може да прочетете повече информация за преподавателя и да се свържете с него, ако имате допълнителни въпроси.

Информацията, която се публикува, се предоставя от организаторите на онлайн курсове и събития. Onlinekids.bg не носи отговорност за достоверността на информацията, правата за използване и разпространение на публикуваното съдържание и/или спазването на приложимите законови разпоредби от страна на организаторите. В случай че установите, че дадено съдържание нарушава закона или добрите норми или представлява фалшива и оскверняваща информация, може да сигнализирате за това на office@onlinekids.bg.

Onlinekids.bg  не предоставя лично услугите, предлагани чрез платформата, а играе ролята единствено на посредник. Организаторите, които подават или публикуват информация за онлайн курсове или събития чрез платформата Onlinekids.bg носят пълната отговорност за тяхното предоставяне, включително за притежанието на права за провеждане, разрешителни и др.

С приемането на тези Общи условия, Вие се съгласявате да достъпвате и използвате платформата и нейното съдържание и информацията, публикувана в нея единствено във връзка с използването на услугите от Ваша страна и за Ваши лични нужди с нетърговска цел. 

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

При използване на платформатана Onlinekids.bg, Вие встъпвате в договор със “София играе” ООД („Договорът“). Ако не сте съгласни с тези условия, моля да не използвате платформата. Този договор между Onlinekids.bg и Вас по отношение на Общите условия не се ограничава със срок. 

Изпозването на платформата Onlinekids.bg e насочено към лица, навършили 18 години.

Разглеждането, филтрирането, харесването на онлайн курсове или срещи е безплатно.

При закупуване на билети за конкретно събитие, платформата Onlinekids.bg събира информация и лични данни, чрез които потребителят се идентифицира пред организаторите на онлайн курсове и събития. Вие се съгласявате да подадете вярна информация. Onlinekids.bg прилага необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Onlinekids.bg или организаторите на онлайн събития могат да създават промоционални кодове за отстъпки („Ваучер“). Вие се съгласявате да не копирате, продавате, прехвърляте или по какъвто и да е начин да споделяте Ваучерите публично, освен ако това не изрично разрешено от Onlinekids.bg или неговите партньори. Onlinekids.bg и организаторите могат по всяко време и без причина да деактивират даден Ваучер. Ваучерите могат да се използват единствено за получаване на отстъпки при резервирането на билет/билети през платформата на Onlinekids.bg. Ваучерите не могат да се заменят за пари. Ваучерите имат срок на валидност и след този срок автоматично се деактивират. Ако Onlinekids.bg установи, че ваучерът е използван погрешно или в нарушение на указанията на Организаторите, Onlinekids.bg има право да получи обратно сумата на получените отстъпки.

3. ОРГАНИЗАТОРИ НА ОНЛАЙН КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ

Интернет платформата Onlinekids.bg влиза в договорни отношения с организаторите на онлайн събития и курсове за деца и родители. Организаторите на събития имат право да подават или да публикуват информация за онлайн събития или курсове, които провеждат на страницата на платформата.

Организаторите на събития, могат да ползват допълнителни услуги от платформата, като създадат свой профил, от който могат да подават информация за нови курсове, да променят датите и часовете на онлайн събития, за които няма закупени билети, да изтриват или да добавят нови дати за събития или курсове.

Организаторите на курсове носят отговорност за представянето на курсовете в платформата Onlinekids.bg и достоверността на подадените от тях данни и информация.

Тук може да прочетете Договор с Организатори на онлайн курсове и събития.

4. ПЛАЩАНЕ И СРОКОВЕ

Използването на платформата, разглеждането и харесването на курсове или събития като потребител е безплатно.  

Потребителят на платформата взима решение да закупи билет на базата на подадената информация от Организаторите. Потребителят може да се информира допълнително за Организатора на курса или събитието през неговия профил, по броя на курсовете, реализирани от този Организатор през платформата и от коментарите, направени от другите потребители. Вие имате възможност да зададете въпроси директно на Организатора през бутон ПОПИТАЙ или да последвате линковете към страниците на организатора в интернет.

Цените на онлайн курсовете и събитията, предлагани от Организаторите, се определят от тях. Тези цени могат да бъдат открити на страницата на всяко събитие. Цените могат да се променят от организаторите по тяхна преценка. Ваша отговорност е да се информирате за актуалните цени.

За да заяви участие в даден курс или събитие, прествавени в платформата на Onlinekids.bg, потребителят на платформата закупува достъп като попълва форма, в която подава лична информация - своето име (или име и възраст на детето, което ще участва) и имейл адрес и извършва плащане чрез банкова карта.

С името и възрастта потребителят се идентифицира пред Организатора на срещата, а на подадения имейл получава автоматично генериран достъп за срещата -  юзъри и пароли. За обработването на поверителната информация от платформата Onlinekids.bg може да прочетете тук.

При закупуване на билет за участие, Вие заплащате съответните суми на Организаторите чрез платформата на Onlinekids.bg, която действа като посредник. Вие имате възможност да заплатите цените на онлайн курса или събитието чрез платформата с използване на банкова карта чрез виртуален ПОС на Банката. Вие отговаряте за плащанията на всички суми и за предоставянето на валидна банкова карта. 

“София играе” ООД използва трето лице за обработване на плащанията, като обработването на плащанията се регулират от неговите условия и правила за поверителност и сигурност, както и на издателя на Вашата банкова карта. “София играе” ООД не носи отговорност за грешки при обработване на плащанията.

“София играе” ООД  използва услугите на „Банка ДСК“ АД, ЕИК 121830616 за обработване на плащания. Дружеството е регистрирано в България, която се подчинява на законодателството на България и ЕС.

“София играе” ООД, чрез платформата Onlinekids.bg не съхранява никакви данни за Вашата банкова карта и/или банкова сметка и няма достъп до такива данни. При попълвате на тези данни, Вие ги предоставяте директно на „Банка ДСК“ АД.
В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на „Банка ДСК“ АД, може да направите това на техния уебсайт https://dskbank.bg/

След закупуване на билет за онлайн курс или събитие, Вие нямате право да го върнете, освен в случай на отмяна или отлагане на събитието.

В случай на отмяна на събитието, независимо дали е по вина на Организатора или поради факти и обстоятелства извън неговия контрол, Потребителят е длъжен да търси възстановяване на сумата от самите Организатори. В този случай се прилага политиката за възстановяване на платени суми, която съответния организатор е определил за конкретното събитие.

В случай на отмяна на събитието и при изрично желание на Организатора на събитието, платформата Onlinekids.bg, може да се заеме с връщането на заплатените участия. Връщането на заплатените участия се прави по банков път на картите, с които е направено плащането.

Потребителят на платформата носи отговорност за сгрешено подаден имейл адрес. Ако не получите имейл за направено плащане, моля да пишете на office@onlinekids.bg. Потребителят е длъжен да изпрати съобщение за сгрешено подадена информация до 24 часа от извършеното плащане. В този случай Onlinekids.bg ще анулира достъпа до курса или събитието и ще върне цялата сума, без начисляване на допълнителни такси към Onlinekids.bg по банковата карта от която е направено плащането. Връщането на сумата се извършва в рамките на три дни.

В зависимост от конкретните условия на издателя на Вашата банкова сметка е възможно да ви бъдат начислени допълнителни разходи и такси. 

Onlinekids.bg не е страна в спорове между потребители на платформата и Организатори на събития/курсове. Вие имате възможност да информирате платформата на имейл office@onlinekids.bg при некоректно поведение от страна на Организатор на среща. Платформата си запазва правото, но не е задължена, да проведе свое разследване и да свали профила и всички курсове/ срещи на съответния Организатор от страниците си, без да дължи обяснение за това.

5. ОТГОВОРНОСТ

Ограниченията описани в точка 5 не целят да ограничат отговорността или да нарушат правата Ви като потребител, които не могат да бъдат отменени съгласно действащото законодателство. Като посредник между Вас и организаторите на събития, които публикуват събития на платформата, Onlinekids.bg не носи отговорност, изрична или по подразбиране, освен ако такава не е изрично предвидена в тези Общи условия. 

Onlinekids.bg се стреми да проверява, когато е възможно, но не носи отговорност за качеството, надеждността и достъпността на предоставяните от Организаторите онлайн курсове и събития. Onlinekids.bg не носи отговорност за вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни и инциденти по време на и свързани с провеждането на онлайн курсовете и събитията. 

Onlinekids.bg не носи отговорност за неизпълнение или забава от страна на организаторите. С приемането на тези Общи условия Вие се съгласявате, че носите риска и отговорността във връзка с използването на предоставените услуги.

Onlinekids.bg не носи отговорност във връзка с пропуски и грешки от страна на организаторите в процеса на публикуване на онлайн куросове и събития и по време на провеждането на тези събития. Вие имате отговорността да потърсите допълнителната информация и разяснения от организатора на събития в случаи на неясноти и/или противоречия в описанието на предлаганите събитие. В случаи на нередности може да се обръщате към нас чрез изпращане на имейл на office@onlinekids.bg.

Onlinekids.bg се стреми, когато е възможно да проверява организаторите на услуги, но не гарантира дали те отговарят за законосъобразността за своята дейност и качеството на предоставяните от тях Услуги. 

Onlinekids.bg се стреми да проверява, когато е възможно за притежаването на необходими регистрации, разрешителни, свидетелства и др. във връзка с организираните от тях услуги, но това не може да бъде възложено в задължение на Onlinekids.bg, нито да ангажира неговата отговорност.

С приемането на тези Условия Вие се съгласявате да освободите от отговорност Onlinekids.bg и неговите служителите и представители по отношение на всякакви искове, загуби, пропуснати ползи и разходи, включително адвокатски възнаграждения, държавни такси и
други подобни, възникнали от или във връзка използването на условията предоставяни от организаторите на онлайн курсове и събития.

Onlinekids.bg не носи отговорност към Вас във връзка с действия или бездействия на свои служители, представители, партньори или подизпълнители, независимо дали такава отговорност произтича от договор, закононарушение (включително поради небрежност), погрешно тълкуване, нарушение на задължения, компенсация или друго.

Като приемате тези Общи условия и използвате интернет платформата Onlinekids.bg, Вие се съгласявате, че ще освободите от отговорност “София играе” ООД, неговите свързани лица, служители и представители във връзка с всякакви претенции за разходи, вреди, пропуснати ползи, загуби, включително адвокатски възнаграждения и/или държавни такси и други подобни, възникнали от или във връзка с:
• Ваше нарушение на която и да било разпоредба на тези Общи условия, или приложима нормативна разпоредба, независимо дали е изрично изброена тук;
• Ваше нарушение на права на което и да е трето лице или Вашето използване или злоупотреба с платформата на Onlinekids.bg.

Независимо от всички други уговорки, Onlinekids.bg има право във всеки един момент по свое усмотрение и без да дължи предизвестие да прекрати поддръжката платформата. С приемането на тези Условия, Вие освобождавате Onlinekids.bg от отговорност и се отказвате от всякакви претенции и обезщетения спрямо Onlinekids.bg, в случай, че последното вземе решение да прекрати дейността на платформата.

6. АВТОРСКИ ПРАВА

-    „София играе“ ООД е собственик на този интернет сайт и на цялото съдържание в него включително, но не само на графичния дизайн, текстовете, фотографиите и авторските програмни кодове. Всички елементи представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „София играе“ ООД.
-    Никоя част от сайта не може да бъде копирана, сваляна, записвана, продавана или раздавана без изричното писмено съгласие на собственика.
-    Нерегламентираното използване влече наказателна отговорност, в съответствие с действащото законодателство.
-    Снимките, публикувани в сайта, са собственост на организаторите. Ако самите организатори са използвали снимки от трети лица, върху които нямат авторски права, следва да се търси сметка на организаторите, не на София играе ООД.

- създаването или стартирането на софтуерни продукти или кодове за четене, индексиране, проучване или каквато и да е било форма на извличане на данни от каквато и да било част от платформата или затрудняването или възпрепятстването на  работоспособността и функционалностите на каквато и да било част от платформата или опитите за получите неоторизиран достъп до платформата и свързаните с нея системи и мрежи, подлежат на наказателна отговорност. В случаи, че откриете проблем с използването на платформата моля да сигнализирате на office@onlinekids.bg. 

7. ВРЪЗКИ С ТРЕТИ ЛИЦА

-    Платформата Onlinekids.bg включва връзки към трети лица – интернет страници, които са поддържани и контролирани от други. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези страници.
-    Onlinekids.bg е в правото си да подбира информацията, която публикува и да отказва публикуването на събития, без да носи отговорност за това или да се налага да дава някакви обяснения за действията си.

8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма чрез електронен адрес (имейл).

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до приложенията към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Нищожността на някоя от клаузите на Договора или на допълнително поставени условия от страна на организаторите на събития не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Претенциите за нарушени авторски и сродни права се изпращат до office@onlinekids.bg.

При допълнителни въпроси или обратна връзка относно използването на платформата и нейните услуги може да се свържете с нас на имейл адрес office@onlinekids.bg.

Всички лични данни, които ни предоставяте при закупуване на билет са защитени и се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните). 
За повече информация и подробна регламентация можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни.

последна редакция 9.03.2022