Onlinekids

Кърменето - грешки и решения

Училище за родители "МА-МА"


28 Ное I 11:00 ч.  сряда I 2023 Виж други дати

еднократна среща

За родители

родители

Препоръчителна възраст

-

Продължителност на срещата

-

Големина на групата

безплатно

Описание

Независимо колко много се говори за кърменето, независимо колко много текстове има написани по темата, все още в съветите дори и на медицинските специалисти се съдържат решителни грешки.

Решителни, защото могат така да объркат случващото се между мама и бебе, че изобщо да не му дадат шанс да се разгърне!

В тази тема ще проследим последователно най-често допусканите грешки, за да ги разпознаете, ако по някаква причина се случат във вашата родителска практика.

Срещата ще се проведе с Facebook Live на страницата на Училище за родители "МА-МА"

 • Коментари

  admin

  27.11.23 г., 20:38 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin expr 933980686 + 820604944

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456/**/and+0=0

  admin|expr 916476256 + 966639350

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  ${866782786+907387896}

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  ${@var_dump(md5(184622157))};

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456/**/and+4=7

  admin$(expr 878614176 + 842886229)

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  '-var_dump(md5(994543050))-'

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456'and'b'='b

  admin&set /A 866312679+937105576

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  ${891480231+846321649}

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456'and's'='e

  expr 996293259 + 808474398

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456"and"u"="u

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  ${@var_dump(md5(339033297))};

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456"and"g"="m

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  '-var_dump(md5(336053701))-'

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456
  expr 992249222 + 830594854

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456|expr 862107837 + 840527561

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

  /*1*/{{936930550+899739987}}

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456$(expr 971335362 + 986201086)

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

  ${909178675+947645855}

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456&set /A 964618216+876310663

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

  ${(886612039+857196779)?c}

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  expr 801896557 + 906755339

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

  #set($c=931940483+946775294)${c}$c

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

  <%- 816254758+853383653 %>

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:40 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  /*1*/{{999533585+966071782}}

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  ${825961043+915338130}

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  ${(848399224+884980600)?c}

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',2)

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  #set($c=946466005+968793336)${c}$c

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)='s

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  <%- 816705305+851002410 %>

  admin

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',2)='b

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1086845391)))

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456

  admin/**/and/**/cast(md5('1657921116')as/**/int)>0

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456

  admin鎈'"\(

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456

  admin'"\(

  27.11.23 г., 20:41 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1203776766)))and'

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1947911675)))and"

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1320918718)))

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1566596190)as/**/int))>'0

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456/**/and/**/cast(md5('1747684023')as/**/int)>0

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1091606940')))

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1724109009')))>'0

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456鎈'"\(

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456'"\(

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin'and'g'='g

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  admin'and'o'='y

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  admin"and"g"="g

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  admin"and"d"="r

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  Коментирай

  Тук може да оставите коментар след като сте взели участие в курса или срещата. Този коментар ще помогне на други потребители да решат дали да се запишат за тази среща или не. Вашият имейл няма да бъде публикуван.

  * Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

  Полетата със * са задължителни.

Училище за родители "МА-МА"

Попитай

Попитай

Тук може да изпратите съобщение на организатора на срещата. Ще получите отговор на подадения от Вас електронен адрес (email). Ако искате да се свържете с Onlinekids.bg, моля използвайте формата за контакт.

* Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

Полетата със * са задължителни.