Onlinekids

Нормално раждане. Цезарово сечение LIVE

Училище за родители "МА-МА"


19 Дек I 11:00 ч.  сряда I 2023 Виж други дати

еднократна среща

За родители

родители

Препоръчителна възраст

-

Продължителност на срещата

-

Големина на групата

безплатно

Описание

Има два начина да се появи бебето на белия свят - през естествените родилни пътища или още чрез нормално раждане и по оперативен път или още познат като цезарово сечение.

Нормалното раждане изисква търпение, защото не протича бързо. Познаването на процеса дава спокойствие у раждащата жена, че всичко е под контрол.

Цезарото сечение протича бързо, но изиска едно по-дълго време на възстановяване. Важно е да сте наясно как протича процеса на възстановяване, за да можете активно да се включите.

В тази тема ще разгледаме последоветлно и двата вида раждане. Ще бъде интересно, но най-важното е, че след този уебинар няма да гледате на раждането като на мистика, а като на красив и логичен процес, който в крайна сметка ще ви въведе в щастието на майчинството.

Срещата се провежда с Facebook LIVE на страницата на Училище за родители "МА-МА" - https://www.facebook.com/PregnancySchool.MaMa

 • Коментари

  admin

  6.12.23 г., 15:13 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:13 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin expr 899145977 + 852746619

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin|expr 938736358 + 989118219

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  /*1*/{{804993227+960252605}}

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  ${@var_dump(md5(644546512))};

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin$(expr 872178988 + 851760201)

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  ${872113915+910716315}

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  '-var_dump(md5(833444823))-'

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin&set /A 885151326+856645558

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  ${(849498610+873582435)?c}

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  expr 892026897 + 967033459

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  #set($c=818090779+824271206)${c}$c

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  ${852791537+859980470}

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  <%- 811549215+962757312 %>

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  ${@var_dump(md5(377584861))};

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  '-var_dump(md5(599090811))-'

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  ${817705772+854519389}

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456
  expr 967201836 + 936051223

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456|expr 882727370 + 836501441

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  /*1*/{{801511717+914565601}}

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456$(expr 800674757 + 808506912)

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  ${932915590+964420531}

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456&set /A 872972440+847457996

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  ${(867842118+823077336)?c}

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  expr 956574105 + 883658046

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  #set($c=894427772+846157176)${c}$c

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  <%- 829767249+986852180 %>

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1307615947)))

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin/**/and/**/cast(md5('1100761576')as/**/int)>0

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin鎈'"\(

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin'"\(

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1338657085)))and'

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1542571744)))and"

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1526466190)))

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1078183012)as/**/int))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and/**/cast(md5('1883647819')as/**/int)>0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1561153868')))

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1355579025')))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456鎈'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin'and'p'='p

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin'and'r'='k

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin"and"g"="g

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin"and"v"="v

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and+0=0

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and+0=8

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and'a'='a

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and'q'='l

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456"and"r"="r

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456"and"e"="i

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',2)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',2)='t

  Коментирай

  Тук може да оставите коментар след като сте взели участие в курса или срещата. Този коментар ще помогне на други потребители да решат дали да се запишат за тази среща или не. Вашият имейл няма да бъде публикуван.

  * Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

  Полетата със * са задължителни.

Училище за родители "МА-МА"

Попитай

Попитай

Тук може да изпратите съобщение на организатора на срещата. Ще получите отговор на подадения от Вас електронен адрес (email). Ако искате да се свържете с Onlinekids.bg, моля използвайте формата за контакт.

* Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

Полетата със * са задължителни.