Onlinekids

Трябва ли да се изцеждаме?

Училище за родители "МА-МА"


15 Дек I 11:00 ч.  събота I 2023 Виж други дати

еднократна среща

За родители

родители

Препоръчителна възраст

-

Продължителност на срещата

-

Големина на групата

безплатно

Описание

По правило това, което стимулира и поддържа лактацията е самото кърмене.
Отнемането на мляко от гърдите е предпоставка за новия синтез на същото.
Но има ситуации, в които бебето не е в състояние да се кърми. Тогава на ход идва изцеждането.
В първия месец от живота на новороденото, когато капацитетът на неговото стомахче е по-малък от възможностите на гърдите да синтезират мляко, малката намеса в събитията чрез изцеждане също е от огромно значение за установяване на лактация.
Кога, защо и как да се изцеждаме - това са въпроси, на които този уебинар ще даде правилните отговори.

Срещата се провежда с Facebook LIVE на страницата на Училище за родители "МА-МА" - https://www.facebook.com/PregnancySchool.MaMa

 • Коментари

  admin

  6.12.23 г., 15:13 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:13 ч.

  123456

  admin expr 854844487 + 820898709

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin|expr 944954570 + 805470682

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin$(expr 883321443 + 876166389)

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin&set /A 814129051+959201304

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  ${@var_dump(md5(836720099))};

  expr 864394832 + 996829524

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  ${@var_dump(md5(473806192))};

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  '-var_dump(md5(455535585))-'

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin expr 909071884 + 920775128

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin|expr 858757014 + 963044807

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  /*1*/{{966839526+819250846}}

  admin$(expr 884047162 + 815903510)

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  ${953195130+897832618}

  ${810763419+963540199}

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin&set /A 979531643+830543665

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  ${(978836851+857981099)?c}

  expr 953109773 + 994902597

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  #set($c=922770197+981729886)${c}$c

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  ${898463047+890809869}

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1909071803)))and'

  ${@var_dump(md5(566672967))};

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  <%- 879941276+918141828 %>

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1805549533)))and"

  '-var_dump(md5(677246112))-'

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1684140687)))

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1202644909)as/**/int))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456/**/and/**/cast(md5('1261231091')as/**/int)>0

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1040639101')))

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456
  expr 923460881 + 988734666

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456|expr 908021810 + 848344493

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1128851755')))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456鎈'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456$(expr 957488965 + 976761822)

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456&set /A 937804038+835262271

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  expr 954879145 + 836670805

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  /*1*/{{946121251+949011406}}

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  ${861991076+833226035}

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456

  ${(894824367+933769534)?c}

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  #set($c=974523875+924869517)${c}$c

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  <%- 827043777+816144106 %>

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1375786253)))

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin/**/and/**/cast(md5('1845772653')as/**/int)>0

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin'and'z'='z

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin'and'r'='n

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin鎈'"\(

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin"and"m"="m

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin"and"d"="w

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin'"\(

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and+0=0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and+1=6

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and'g'='g

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and'g'='q

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and"h"="h

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and"y"="o

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  Коментирай

  Тук може да оставите коментар след като сте взели участие в курса или срещата. Този коментар ще помогне на други потребители да решат дали да се запишат за тази среща или не. Вашият имейл няма да бъде публикуван.

  * Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

  Полетата със * са задължителни.

Училище за родители "МА-МА"

Попитай

Попитай

Тук може да изпратите съобщение на организатора на срещата. Ще получите отговор на подадения от Вас електронен адрес (email). Ако искате да се свържете с Onlinekids.bg, моля използвайте формата за контакт.

* Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

Полетата със * са задължителни.