Onlinekids

Аз, новороденият човек

Училище за родители "МА-МА"


1 Ное I 11:00 ч.  четвъртък I 2023 Виж други дати

еднократна среща

За родители

родители

Препоръчителна възраст

-

Продължителност на срещата

-

Големина на групата

безплатно

Описание

Раждаме се голи, боси и ненапълно подготвени за новите условия на живот, в които попадаме.
Причината за това е, че човек не се ражда когато трябва, а когато може да мине през таза на майка си.
Първите часове от живота на всяко бебе са критични. То трябва да се справи в един миг с прехода от една среда в друга и да стабилизира основните си жизнени показатели.
Но последващите дни, седмици и месец са не по-малко предизвикателни, защото адаптацията поставя детето в състояния, които са деликатни.

В тази тема:
какво е да си новороден
как се преценява състоянието на детето веднага след раждането
какво е степен на доносеност
какво е степен на зрялост
защо бебетата спадат на тегло
какво е жълтеницата
как изглежда хормоналната криза
какви са пормените по кожата на бебето
...и още много други аспекти, които ще ви дадат яснота как най-добре да се грижите за малкия новороден човек 

Срещата ще се проведе с Facebook LIVE на страницата на Училище за родители "МА-МА" - https://www.facebook.com/PregnancySchool.MaMa

 • Коментари

  admin

  6.12.23 г., 15:13 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:13 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  ${@var_dump(md5(639849883))};

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  '-var_dump(md5(196354368))-'

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin expr 832545840 + 933760894

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin|expr 873417223 + 915765653

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin$(expr 867759809 + 996516038)

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin&set /A 802483587+822559821

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  expr 867366543 + 805711185

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  ${863960369+949284882}

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  ${806984983+944045233}

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1472531577)))

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin/**/and/**/cast(md5('1759488931')as/**/int)>0

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456
  expr 991048347 + 969959418

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456|expr 811661955 + 830564403

  admin鎈'"\(

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  /*1*/{{996921043+972472367}}

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456$(expr 980071293 + 920812232)

  admin'"\(

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  ${841499999+835533829}

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456&set /A 800146693+904219561

  ${(967254549+896218301)?c}

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  expr 914242259 + 855527857

  #set($c=976051941+813583494)${c}$c

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  <%- 987457610+921422659 %>

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  /*1*/{{855046673+996584693}}

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  ${903586846+805406910}

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1978332029)))and'

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  ${(927385406+859876884)?c}

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1666925214)))and"

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  #set($c=947419833+881243821)${c}$c

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1043559617)))

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  <%- 939480901+928892275 %>

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1740515298)as/**/int))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and/**/cast(md5('1133796626')as/**/int)>0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1769078129')))

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1032652727')))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456鎈'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin'and'c'='c

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin'and'p'='p

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin"and"a"="a

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin"and"h"="k

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and+3=3

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and+2=6

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and's'='s

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and't'='g

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456"and"y"="y

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456"and"s"="z

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',2)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',2)='i

  Коментирай

  Тук може да оставите коментар след като сте взели участие в курса или срещата. Този коментар ще помогне на други потребители да решат дали да се запишат за тази среща или не. Вашият имейл няма да бъде публикуван.

  * Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

  Полетата със * са задължителни.

Училище за родители "МА-МА"

Попитай

Попитай

Тук може да изпратите съобщение на организатора на срещата. Ще получите отговор на подадения от Вас електронен адрес (email). Ако искате да се свържете с Onlinekids.bg, моля използвайте формата за контакт.

* Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

Полетата със * са задължителни.