Onlinekids

Заместващо хранене с млека за кърмачета

Училище за родители "МА-МА"


28 Фев I 11:00 ч.  сряда I 2024 Виж други дати

еднократна среща

За родители

родители

Препоръчителна възраст

-

Продължителност на срещата

-

Големина на групата

безплатно

Описание

Да си го кажем честно!
Не всички деца успяват да се кърмят.

Има редица случаи, в които добавката е абсолютно необходима за да се осигури правилен растеж и развитие на малкоя човек.

В тази презентация ще се опишат някои от причините за включване на мляко за кърмачета и ще се дадат насоки за избора на мляко.

Благодарение на Aptaclub България имаме възможността да се срещнем с водещи педиатри на нашата платформа и да получим отговори от хората с практика.

Пригответе се да питате.

Срещата ще се проведе с Facebook LIVE на страницата на Училище за родители "МА-МА"

 • Коментари

  admin

  27.11.23 г., 20:39 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  /*1*/{{996597252+818075307}}

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  ${@var_dump(md5(107834331))};

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  ${873008506+945296720}

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  '-var_dump(md5(356493051))-'

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  ${(894959783+811536515)?c}

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  ${897082135+949131182}

  admin'and'd'='d

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  #set($c=858574883+827474685)${c}$c

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin'and'h'='n

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  <%- 980463105+834683972 %>

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin"and"u"="u

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin"and"w"="o

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  ${844386324+960337388}

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin expr 805804763 + 919304494

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  ${@var_dump(md5(142337865))};

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin|expr 989796259 + 884624003

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  '-var_dump(md5(170408441))-'

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin$(expr 905269890 + 967000914)

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1820539000)))and'

  admin&set /A 987652585+814436729

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:42 ч.

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1395576051)))and"

  expr 907698224 + 838763925

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1839426233)))

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1346239278)as/**/int))>'0

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456/**/and/**/cast(md5('1875221707')as/**/int)>0

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1734290181')))

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1702810025')))>'0

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456鎈'"\(

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456
  expr 911164959 + 954374387

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456'"\(

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456|expr 805707646 + 900064507

  /*1*/{{878043535+980454031}}

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456$(expr 895392713 + 800324497)

  ${936582366+872540556}

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456&set /A 956629725+887427372

  ${(844783228+928961450)?c}

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  expr 842533317 + 948473360

  #set($c=810028434+817057319)${c}$c

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  <%- 807661305+906953029 %>

  27.11.23 г., 20:43 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456/**/and+2=2

  admin

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456/**/and+3=5

  admin

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456'and'd'='d

  admin

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456'and'n'='g

  admin

  27.11.23 г., 20:44 ч.

  123456"and"s"="s

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1915425449)))

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456"and"y"="v

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

  admin/**/and/**/cast(md5('1235306767')as/**/int)>0

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

  admin鎈'"\(

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

  admin'"\(

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

  admin

  27.11.23 г., 20:45 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  admin

  27.11.23 г., 20:46 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  admin

  27.11.23 г., 20:46 ч.

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0)

  admin

  27.11.23 г., 20:46 ч.

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',2)

  admin

  27.11.23 г., 20:46 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m

  admin

  27.11.23 г., 20:46 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',2)='i

  admin

  27.11.23 г., 20:47 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:47 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:47 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:47 ч.

  123456

  admin

  27.11.23 г., 20:47 ч.

  123456

  Коментирай

  Тук може да оставите коментар след като сте взели участие в курса или срещата. Този коментар ще помогне на други потребители да решат дали да се запишат за тази среща или не. Вашият имейл няма да бъде публикуван.

  * Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

  Полетата със * са задължителни.

Училище за родители "МА-МА"

Попитай

Попитай

Тук може да изпратите съобщение на организатора на срещата. Ще получите отговор на подадения от Вас електронен адрес (email). Ако искате да се свържете с Onlinekids.bg, моля използвайте формата за контакт.

* Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

Полетата със * са задължителни.