Onlinekids

Алгоритъм за захранване

Училище за родители "МА-МА"


25 Юни I 11:00 ч.  вторник I 2024 Виж други дати

еднократна среща

За родители

родители

Препоръчителна възраст

-

Продължителност на срещата

-

Големина на групата

безплатно

Описание

Захранването е дълъг процес, който постепенно измества кърменето, въвеждайки в последователност всички групи храни.
То е важна част от грижите за малкия и растящ човек, който с порастването си има нужда от все повече енергия.

Важно е захранването да започне навреме, за да се избегне всякаква възможност за дефицит в перода на най-бързи промени в живота на всеки човек - първите 1000 дни.

Наш гид в тази динамична задача е д-р Ирина Владимирова, специалист по хранене и диететика с професионален фокус - кърмене и хранене на бебета и малки деца.
Не пропускайте!

Срещата се провежда с Facebook LIVE на страницата на Училище за родители "МА-МА" - https://www.facebook.com/PregnancySchool.MaMa

 • Коментари

  admin

  6.12.23 г., 15:12 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:12 ч.

  123456

  admin expr 989688329 + 942789939

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin|expr 990458679 + 936902803

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  ${@var_dump(md5(894987130))};

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin$(expr 892261625 + 946295465)

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  '-var_dump(md5(859787712))-'

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin&set /A 888379644+847705787

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  expr 831809751 + 890591635

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  ${953518529+997623605}

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  /*1*/{{846723909+888792573}}

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  ${995471911+871370867}

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  ${871493308+943706953}

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  ${(806568965+910417488)?c}

  ${@var_dump(md5(553101375))};

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456
  expr 984070778 + 975666808

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  #set($c=950793567+980875659)${c}$c

  '-var_dump(md5(740575720))-'

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456|expr 978765660 + 962934458

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  <%- 957917532+876449488 %>

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456$(expr 942621309 + 804046062)

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456&set /A 962023714+872161108

  admin

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  expr 827613887 + 818011792

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1550804940)))

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin/**/and/**/cast(md5('1530986449')as/**/int)>0

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin鎈'"\(

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin'"\(

  6.12.23 г., 15:15 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  /*1*/{{822978167+896413481}}

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  ${845094218+945103222}

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  ${(807457188+845640252)?c}

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  #set($c=958776786+864079698)${c}$c

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1646731933)))and'

  <%- 919706080+845382857 %>

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1045653803)))and"

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1328802231)))

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1857585430)as/**/int))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456/**/and/**/cast(md5('1970175457')as/**/int)>0

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1940054723')))

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1689042713')))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456鎈'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456'"\(

  admin'and'p'='p

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin'and'e'='b

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin"and"i"="i

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin"and"f"="d

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:16 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin'and'u'='u

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin'and't'='r

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  /*1*/{{891683786+863086771}}

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin"and"w"="w

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  ${@var_dump(md5(669217950))};

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  ${885565064+849426127}

  admin expr 839925143 + 809290580

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin"and"g"="m

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  '-var_dump(md5(728779017))-'

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  ${(866573978+899148509)?c}

  admin|expr 913608024 + 962895474

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin$(expr 893466747 + 925461558)

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  #set($c=910984291+906923458)${c}$c

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  ${807722407+957761010}

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  <%- 901252264+909768488 %>

  admin&set /A 913979235+880387435

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  ${@var_dump(md5(874822097))};

  expr 858070734 + 831138602

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  '-var_dump(md5(777972082))-'

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  ${951730534+881135000}

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456
  expr 978722325 + 851984900

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456|expr 926535538 + 982658293

  admin

  6.12.23 г., 15:17 ч.

  123456$(expr 829281511 + 950370569)

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456&set /A 959035494+920286993

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  expr 834643508 + 972434527

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  /*1*/{{997850981+856414062}}

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  ${857371425+833702332}

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  ${(912602462+973365065)?c}

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  #set($c=887885215+941635434)${c}$c

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  <%- 899549799+931378065 %>

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1019568534)))

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin/**/and/**/cast(md5('1976132164')as/**/int)>0

  6.12.23 г., 15:18 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456/**/and+4=4

  admin'"\(

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456/**/and+1=9

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1210215356)))and'

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1638363019)))and"

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1302036926)))

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1319800824)as/**/int))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456/**/and/**/cast(md5('1549066643')as/**/int)>0

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1621360721')))

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1216788468')))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456鎈'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',2)

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:19 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0)='x

  admin

  6.12.23 г., 15:20 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',2)='y

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:21 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  Коментирай

  Тук може да оставите коментар след като сте взели участие в курса или срещата. Този коментар ще помогне на други потребители да решат дали да се запишат за тази среща или не. Вашият имейл няма да бъде публикуван.

  * Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

  Полетата със * са задължителни.

Училище за родители "МА-МА"

Попитай

Попитай

Тук може да изпратите съобщение на организатора на срещата. Ще получите отговор на подадения от Вас електронен адрес (email). Ако искате да се свържете с Onlinekids.bg, моля използвайте формата за контакт.

* Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

Полетата със * са задължителни.