Onlinekids

Първата помощ спасява живот

Училище за родители "МА-МА"


19 Юни I 11:00 ч.  сряда I 2024 Виж други дати

еднократна среща

За родители

родители

Препоръчителна възраст

-

Продължителност на срещата

-

Големина на групата

безплатно

Описание

Всички знаем, че първата помощ спасява живот!

Ето защо е нужно да имате информация и сигурни умения какво се прави в различни ситуации като задавяне, кръвотечение, как се подхожда към пострадал човек или малко дете.

В тази тема любимият ни Анди от Училище по първа помощ ще ни запознае с някои най-честите инциденти у дома като задавяне, "гълтане на език", загуба на съзнание и термичен гърч, кръвотечение от носа и ще даде верните решения, така че да не губите време в излишни емоции, а да пристъпите в действие без колебание и страх!

Срещата се провежда с Facebook LIVE на страницата на Училище за родители "МА-МА" - https://www.facebook.com/PregnancySchool.MaMa

 • Коментари

  admin

  6.12.23 г., 15:13 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:13 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin expr 816069233 + 914446983

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin|expr 947465258 + 957449451

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin$(expr 882190212 + 899682745)

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  /*1*/{{871212306+835474806}}

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  ${@var_dump(md5(530049805))};

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  ${881774101+846557282}

  admin&set /A 934634054+809125892

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin'and'l'='l

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  '-var_dump(md5(780438565))-'

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1069142882)))

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  ${(835003221+847941006)?c}

  expr 979934871 + 869704097

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin'and'c'='i

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  #set($c=933238456+913641885)${c}$c

  admin"and"c"="c

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin/**/and/**/cast(md5('1762548642')as/**/int)>0

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  <%- 840426599+861180749 %>

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  ${850855247+841441996}

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  ${@var_dump(md5(272739952))};

  admin"and"c"="b

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  '-var_dump(md5(284821712))-'

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin鎈'"\(

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:22 ч.

  123456

  admin'"\(

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456
  expr 989668628 + 936247942

  ${866787820+911258570}

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456|expr 841406417 + 873153058

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456$(expr 919730678 + 816928543)

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456&set /A 836638083+912209820

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  expr 875886375 + 960618377

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1834817857)))and'

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1997173815)))and"

  /*1*/{{928824007+896675795}}

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1638520260)))

  ${957611457+923642172}

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1359077386)as/**/int))>'0

  ${(810950328+815478187)?c}

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456/**/and/**/cast(md5('1428130393')as/**/int)>0

  #set($c=833153230+893385114)${c}$c

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1193588817')))

  <%- 841479822+962249449 %>

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1836988886')))>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:23 ч.

  123456鎈'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'"\(

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and+0=0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and+3=5

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and'p'='p

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and'g'='u

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and"c"="c

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and"f"="t

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

  admin

  6.12.23 г., 15:24 ч.

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',0)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',2)

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',0)='h

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',2)='u

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  admin

  6.12.23 г., 15:25 ч.

  123456

  Коментирай

  Тук може да оставите коментар след като сте взели участие в курса или срещата. Този коментар ще помогне на други потребители да решат дали да се запишат за тази среща или не. Вашият имейл няма да бъде публикуван.

  * Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

  Полетата със * са задължителни.

Училище за родители "МА-МА"

Попитай

Попитай

Тук може да изпратите съобщение на организатора на срещата. Ще получите отговор на подадения от Вас електронен адрес (email). Ако искате да се свържете с Onlinekids.bg, моля използвайте формата за контакт.

* Запознат съм и приемам Общите условия и Политиката за защита на личните данни на пларформата Onlinekids.bg

Полетата със * са задължителни.